Page 6 - ekim
P. 6

6  EKİM 2017 / SAYI: 17                                 www.trabzon.bel.tr

               GÜLCEMAL’İN                   MENDİREĞİ


   TRABZON LİMANININ          MENDİREĞİNDEN                  DAHA UZUN                                         Trabzon Büyükşehir Belediye
                                         Başkanı Dr. Orhan Fevzi Güm-
                                       rükçüoğlu, Sahil Dolgu (Gülcemal)
                                       Projesi birinci etabında inşa edilen
                                       mendireğin, tarihi Trabzon Limanı-
                                       nın mendireğinden uzun olduğunu
                                       ifade ederken, “Her şeyin en iyine
                                       layık olan Trabzon için büyük gay-
                                       retlerle dev eserler ortaya çıkart-
                                       maktan sevinç duyuyoruz” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11