Page 1 - Kasım2017
P. 1

KASIM 2017 / SAYI: 18                                 www.trabzon.bel.tr

    B Ü Y Ü K ŞE H İR BE L E D İ Y E Sİ G U RU R L A S U N A R
   ŞEHiR MERKEZiNE
   DEV YATIRIMLAR                 Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinin  103 dönüm alan üzerine
    Hafif Raylı Sistem için proje  birinci etap tahkimat ve dolgu  Trabzon Botanik kuruluyor. İnşa  Bu alan (tarihi Karagöz Meydanı
    çalışmaları tamamlanma  çalışmaları tamamlandı. Peyzaj  çalışmaları aralıksız olarak  alanı) meydan olarak Trabzon’a
    aşamasına geldi.                                kazandırılacak.
                 projesi hazırlanıyor.   devam ediyor.


    Karagöz Meydanı alanında bulunan  Büyükşehir Belediyesi, Trabzon’a  Trabzon’da çok sayıda kentsel  Büyükşehir Belediyesinin 3,5 yıldaki
    okul ve öğretmenevi Hacıkasım  Tam Otomatik katlı Otopark
    Mevkii’nde en modern şekilde inşa  kazandırıyor. Yapım ihalesi  dönüşüm çalışması aralıksız  altyapı çalışmalarının toplam
                               olarak sürdürülüyor.
                                            maliyeti 1,56 katrilyonu aştı.
    edilecek. İhalesi yapıldı. gerçekleştirildi.
        NELER YAPILIYOR?                   HAFİF RAYLI SİSTEM


    Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde  Bunların yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmalarına ara-
    dev projeleri hayata geçiriyor. İlçe genelinde çok sayı- lıksız olarak devam edilirken bir yandan da dev bütçeli
    da yatırımı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ken- altyapı çalışmalarına imza atılıyor. Büyükşehir Beledi-
    di finansmanı ile Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi, Trab- yesi, Trabzon’a Hafif Raylı Sistem kazandırmak için de
    zon Botanik, Karagöz Meydanı, Tam Otomatik Katlı  proje çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Trabzon, Bü-
    Otopark gibi yatırımları da Trabzon’a kazandırılıyor.  yükşehir Belediyesinin çalışmaları ile adeta çağ atlıyor.
   1   2   3   4   5   6