Page 10 - Kasım2017
P. 10

10  KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr


     BEŞiRLi’YE SPOR AKTiViTE     VE YAŞAM ALANI GELiYOR

       Trabzon Büyükşehir Bele-  yaşam alanına dönüştürülecek. Bir  etkinlik alanı bulunacak. Konuyla
       diyesi, Ortahisar ilçesinin  ay içinde proje çalışmalarının ta- ilgili olarak değerlendirmelerde
     Beşirli Mahallesi’ne spor aktivite  mamlanmasının ardından yapılacak  bulunan Trabzon Büyükşehir Be-
     ve yaşam alanı kazandırmak için  olan ihale ile yapım çalışmalarına  lediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
     çalışmalarına başladı. Beşirli sa- başlanılacak. Beşirli Spor Aktivite  Gümrükçüoğlu, Beşirli sahilinde
     hil alanında bulunan 40 dönümlük  ve Yaşam Alanında; yürüyüş yolu, bi- 40 dönümlük alana 8 yıl önce dik-
     peyzaj alanı, Büyükşehir Bele-  siklet yolu, kaykay parkuru, fitness  tikleri fidanların çok güzel ağaçlar
     diyesi tarafından spor aktivite ve  alanı, çocuk oyun grubu ve sosyal  haline geldiğini görmenin mut-
                                       luluğunu yaşadıklarını kaydetti.
                                       Gümrükçüoğlu, “Şimdi burada
                                       yapacağımız çalışma ile Trab-
                                       zon’umuz yeşilliklerin içinde çok
                                       güzel bir spor aktivite ve yaşam
                                       alanı kazanacaktır. Burada sosyal
                                       etkinliklerin yapılabileceği ‘sosyal
                                       etkinlik alanı’ da oluşturacağız”
                                       dedi.

    B AŞKAN  G ÜMRÜKÇÜOĞL u
    YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET    YOLLARINI DENETLEDİ       Trabzon Büyükşehir Beledi- lunda ilerlemektedir. Cumhurbaşka- ve beraberliğimizi muhafaza et-
       ye Başkanı Dr. Orhan Fevzi  nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın lider- mektir. Bizler bir ve beraber oldu-
     Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesinin  liğinde Devletimiz zirveye çıkarken  ğumuz sürece her daim kazanan
     sahil alanında bulunan yürüyüş  Millet olarak bize düşen görev birlik  biz olacağız” ifadelerini kullandı.
     yolu ve bisiklet yolunda denetim-
     lerde bulundu. Trabzonluların ülke
     gündemine ilişkin sorularını da
     ayrıntılı şekilde yanıtlayan Güm-
     rükçüoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti
     Devleti çok büyük bir devlettir. İs-
     lam’ın sancaktarı olan bu millet,
     yüzyıllardır olduğu gibi bütün maz-
     lum milletlerin umududur. Son 15
     yılda her alanda gücüne güç katan
     Devletimiz, şer odaklarının ve içi-
     mizdeki hainlerin tüm çabalarına
     rağmen bir dünya devi olmak yo-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15