Page 5 - Kasım2017
P. 5

KASIM 2017 / SAYI: 18                                www.trabzon.bel.tr 5

               BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEcLİSİ

          EKiM AYI ÇALIŞMALARINI


                    TAMAMLADI


                       HAMSİKÖY’DE            FINDIĞI
                       TAŞOcAĞINA             SOFRAMIZDAN
                       ASLA İZİN VERMEM          EKSİK ETMEYELİM

                     Yatırımlardan sürdürülen çalışma- Başkan Gümrükçüoğlu, 16 Ekim
                     lara kadar her konuda ayrıntılı açık- Dünya Gıda Günü nedeniyle de Bü-
                     lamalarda bulunan Gümrükçüoğlu,  yükşehir Belediye Meclisinin açı-
                     Hamsiköy’deki taşocağı iddialarına  lışında çeşitli değerlendirmelerde
                     da yanıt verdi. Hamsiköy gibi bir tu- bulundu. Meclis toplantısında Mec-
                     rizm merkezinde taşocağı işletil- lis üyeleri ve katılımcılara fındık-
      Trabzon Büyükşehir Beledi-  mesine asla izin vermeyeceklerini  lı ekmek ikram edilirken sağlıklı
      ye Başkanı Dr. Orhan Fevzi  ifade eden Gümrükçüoğlu, “Bizim  beslenmek için fındığın önemine
    Gümrükçüoğlu, ilk oturumun açılı- bu konudaki tüm iş ve işlemlerimiz  dikkat çeken Gümrükçüoğlu, “Sağ-
    şında Meclis üyelerini Büyükşehir  bu turizm bölgesinde taşocağı işle- lıklı bir beslenme için fındığı sof-
    Belediyesinin son bir ay içerisindeki  tilmemesi içindir. Bu nedenle o alanı  ramızdan eksik etmeyelim” dedi.
    çalışmaları hakkında bilgilendirdi. üzerimize alıyoruz. Bu konuda çalış-
                     malarımıza devam ediyoruz. Ham-  Başkan  Gümrükçüoğlu  ‘fındı-
                     siköy gibi bir turizm bölgesinde bir  ğın faydaları’nı burada ayrıntıla-
                     dağın yarısının taşocağı ile boşal- rıyla açıklarken dünyada yaşa-
                     tılmasına asla izin vermeyiz” dedi.  nan gıda sorununa da değindi.

      TRABzoN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
        ADıNA İmTİYAz SAHİBİ
      Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
        GENEL YAYıN YöNETmENİ
         Mustafa AKKAYA
       SoRUmLU YAzı İŞLERİ mÜDÜRÜ
         Ahmet YOLOĞLU
          EDİTöR
         Avni ÖZASLAN
         GRAfİK TASARım
         Emre OKUTAN
          foToğRAf
         Hüseyin ARPAÇAY       AÇIKLADIĞIMIZ ŞEKLİYLE
         İsmet ÖZENDİ
       Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU    ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
          Özcan İSAK
         Miraç KESKİN      Ortahisar ilçesinin Hacıkasım Mev- edildiğini söyledi. Katlı Otopark Pro-
           BASKı        kii’nde Büyükşehir Belediyesi tara- jesinin karşı tarafında tarihi Kara-
     İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş. fından şehre kazandırılacak olan Tam  göz Meydanı alanının meydan olarak
         0212 454 32 90
                     Otomatik Katlı Otopark Projesine  düzenlenmesiyle buranın altınında
          YAYıN TÜRÜ
         Yaygın Süreli Yayın   ilişkin olarak da değerlendirmelerde  otopark olarak değerlendirileceği-
                     bulunan Gümrükçüoğlu, bu konuda  ni belirten Gümrükçüoğlu, bölgede
          İLETİŞİm
      0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr uzun süre önce kamuoyuna açık- gerçekleştirilecek çalışmalar hak-
                     lanan şekliyle çalışmalara devam  kında Meclis üyelerini bilgilendirdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10