Page 2 - ARALIK
P. 2

2  ARALIK 2017 / SAYI: 19                                www.trabzon.bel.tr

   C UM HU r B a ş K a n ı M ız

   MaçKa’da HalKa seslendi


                                        GÜMrÜKçÜoĞlU,
                                        TraBzon HalKına
                                        TeşeKKÜr eTTi

                                       Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
                                       kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,
                                       Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
                                       ğan’ın Maçka ilçesinde gerçekleş-
                                       tirdiği miting programına yoğun ilgi
                                       gösteren hemşehrilerine teşekkür
                                       etti. Partisinin Rize, Bayburt ve Gü-
                                       müşhane il kongrelerine katılmak
                                       için bölgeye gelen Cumhurbaşkanı
                                       Erdoğan’ın, hain terör örgütü üyele-
                                       ri tarafından 15 yaşında şehit edilen
      Cumhurbaşkanımız   Recep  El Hamra Sarayı’nın kubbesindeki  Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyare-
      Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos  “Allah’tan başka galip yoktur.” ya- ti gerçekleştirdiğini ifade eden Güm-
    2017’de bölücü terör örgütü men-  zısını hatırlatan Cumhurbaşkanı  rükçüoğlu, “Şehrimizin her alanda
    suplarıyla sağlanan sıcak temas sı- Erdoğan, “Tek galip olan O’dur. Şu  hamiliğini üstlenen ve Trabzon’umu-
    rasında 15 yaşında şehit olan Eren  anda hala var, asırlar önce bunu  za özel ilgi gösteren Sayın Cumhur-
    Bülbül’ün ailesine taziye ziyareti  yazmışlar ama hala var. Bizim ec- başkanımız, bölge illerimizdeki prog-
    gerçekleştirdi. Ziyaretlerinin ardın- dadımız bunun için yürümedi mi?  ramına ilaveten Maçka ilçemizde
    dan Maçka ilçe merkezinde halka  Bunun için fetihler müyesser olma- şehidimizin ailesine taziye ziyaretinde
    seslenen Erdoğan, Şehit Eren Bül- dı mı? İşte şimdi son 15 yıla biz bu  bulunmuş ve ilçe merkezinde topla-
    bül’ün ailesini ziyaret etme sözü  damgayı vurduk ve emin adımlarla  nan hemşehrilerimize hitap etmiştir.
    verdiğini ve bunu yerine getirdiğini  ilerliyoruz. 780 bin kilometrekarelik  Her alanda şehrimizin yanında olan
    ifade ederken, “Buralar hep şehit  şu vatan topraklarını şimdi ilmek  Sayın Cumhurbaskanımıza Trabzon
    toprağı ve şehitlerimizin en yoğun  ilmek dokuyoruz. Yeniden bu vatanı  halkı adına şükranlarımı sunuyorum.
    olduğu yerler buralar. Bu şaha-  inşa ve ihya ediyoruz. Hatırlayın 15  Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret-
    detler, ‘Şüheda fışkıracak, toprağı  yıl öncesini, şu Karadeniz’in otoyo- lerinde bizleri yalnız bırakmayan aziz
    sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün  lunu hatırlayın. Yüzde 35’i bitmişti.  hemşehrilerime bir kez daha teşek-
    varımı alsın da Hüda, etmesin tek  Biz geldik, bitirdik” diye konuştu.  kür ediyorum” ifadelerini kullandı.
    vatanımdan beni dünyada cüda.’ di-
    yerek bu yolda yürüdük ve yürüyo-
    ruz. Rabbim inşallah bizlere de bu
    makamı lütfetsin.” diye konuştu.
    Erdoğan, alandakilere, “Biz sizi sev-
    dik, biliyorum ki siz de bizi bu yola
    çıktığımızdan beri çok sevdiniz. Siz-
    ler bizi hiç yalnız koymadınız ve bu
    yolda beraber yürüdüğümüz sürece
    de Allah’ın izniyle kimse bu ülkenin
    bileğini bükemeyecek.” sözleriyle
    seslenerek, “Hiç endişeniz olmasın,
    şuradan şöyle bir ses gelmiş, aca-
    ba şu ülke, bu kuruluş ne der, hiç
    kafanızı buna takmayın. Şuna ba-
    kın, Allah ne der.” dedi. Endülüs’te,
   1   2   3   4   5   6   7