Page 5 - ARALIK
P. 5

ARALIK 2017 / SAYI: 19                               www.trabzon.bel.tr 5

           Başkan Gümrükçüoğlu,
             Maraş Caddesi’nde
       uygulanacak projenin ayrıntılarını
            kamuoyu ile paylaştı.


     ‘B’ planına
     yoĞUn Bir şeKilde
     çalışıldı

    Bu proje için kapsamlı bir çalışma ya-
    pıldı. Bölgede bulunan otel işletmeci-
    si ve yöneticileri ile birebir görüşüle-
    rek düşünceleri alınmıştır. Bölgede
    bulunan tüm bankalarla resmi yazış-
    malar yapılarak para transfer saatle-
    ri ve çalışma koşulları belirlenmiştir.
    Şehir Müzesi yöneticileri ile fikir pay- Her KUrUMUn KaTKısını alaCaĞız
    laşımında bulunulmuştur. İlgili cad-
    dede gerekli araç ve debi sayımları  Bu projenin teknik detayı şimdi size  bize paydaş olarak katkılarını şimdi
    yapılmıştır. Konu Emniyet Müdürlü- arz edilecektir. Her türlü katkını- KTÜ ile görüşmeyi sürdüreceğiz. Bu
    ğü ile şifai olarak görüşülmüştür.  zı beklemekteyiz. Projenin tasarım  yapılan çalışma bu yılsonuna kadar
                     örneği Belediye Meclis Üyelerimize  tamamlayacak olduğumuz ve önü-
                     takdim edilecektir. Valilik, Emniyet  müzdeki yılbaşından itibaren nihai
                     Müdürlüğü ve Trafiğe, KTÜ’ye, Esnaf  şeklini verilip finansman kaynağı
                     Odaları ve Şoförler Odasına Karayol- araştırılacak olan Hafif Raylı Sistem
                     larına, Elektrik İdaresine, doğalgaz  ile çelişen bir uygulama değildir.”
                     yüklenicisine, Türk Telekom sorum-
                     lularına, STK yetkililerine proje su- Başkan Gümrükçüoğlu’nun açıkla-
      TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ nulacaktır. Bütün bu kuruluşlardan  malarının ardından Büyükşehir Bele-
        ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
      Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU aynı şekilde çalışmalara katkılarını  diyesi Yatırım ve İnşaat Dairesi Ulaşım
                     da yazılı olarak talep etmiş olacağız.  ve Trafik Kurulu Üyesi Abdulkerim
        GENEL YAYIN YöNETMENİ
         Mustafa AKKAYA     Bu çalışma sırasında İstanbul Teknik  Yıldırım proje detaylarını Büyükşehir
                     Üniversitesi (İTÜ) Ulaşım Bölümünün  Belediye Meclis üyelerine aktardı.
       SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
         Ahmet YOLOĞLU
          EDİTöR
         Avni ÖZASLAN
         GRAFİK TASARIM
         Emre OKUTAN
          FOTOĞRAF
         Hüseyin ARPAÇAY
         İsmet ÖZENDİ
       Mehmet Salih GÜMRÜKÇÜOĞLU
          Özcan İSAK
         Miraç KESKİN
           BASKI
     İleri Haber Ajansı Tan.İlt.Yay. ve Tek. Hiz.A.Ş.
         0212 454 32 90
          YAYIN TÜRÜ
         Yaygın Süreli Yayın
          İLETİŞİM
      0462 224 61 61 - www.trabzon.bel.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10