Page 8 - ARALIK
P. 8

8  ARALIK 2017 / SAYI: 19                                www.trabzon.bel.tr


               AKÇAABAT, IŞIKLAR SUYUNU İÇECEK
    ATIK SULAR İLERİ DÜZEYDE BİYOLOJİK ARITMAYA TABİ TUTULACAK

     aKçaaBaT’Ta dev yaTırıM          Hızla devaM ediyor

          105 MİLYON TL’LİK YATIRIMIN 56 MİLYON TL’LİK KISMI
                     SAHAYA TATBİK EDİLDİ


        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Işıklar suyunu Akçaabat’a getirecek ve ilçe

      merkezinin tamamında atık suları ileri düzeyde biyolojik arıtmaya tabi tutacak olan
       105 milyon TL maliyetli Akçaabat Su ve Atıksu Projesinin 56 milyon TL’lik kısmını
        sahaya uyguladı. İlçede sürdürülen çalışmalar, Trabzon Büyükşehir Belediye
      Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun başkanlığında değerlendirmeye tabi
        tutuldu. Gümrükçüoğlu, “Bu dev yatırım Akçaabat’ımıza hayırlı olsun” dedi.    Trabzon’un Akçaabat ilçesini kap- dem Tongüç, müşavir ve yüklenici   şeFiK TÜrKMen’e
    sayan Akçaabat Su ve Atıksu Pro- firma temsilcileri ile proje uygula- TeşeKKÜr eTTi
    jesinin değerlendirme toplantısı  ma birimi personelinin katılımıyla
    Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-  gerçekleştirildi. Sarıtaş Mahalle- Toplantının ardından değerlendirme-
    kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-  si’ndeki uygulama şantiyesinde icra  lerde bulunan Başkan Gümrükçüoğlu,
    lu’nun başkanlığında, TİSKİ Genel  edilen toplantıda proje kapsamında  Akçaabat Su ve Atıksu Projesinin ilçe
    Müdürü Recep Köksal, Çevre ve   sürdürülen çalışmalar ayrıntılı ola- merkezinin ihtiyaçlarına ileri düzeyde
    Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Er- rak değerlendirmeye tabi tutuldu.  cevap verecek dev bir yatırım olduğu-
                                       nu kaydetti. 105 milyon TL’lik yatırımın
                                       56 milyon TL’lik kısmının sahaya tatbik
                                       edildiğini belirten Gümrükçüoğlu, “Bu
                                       proje ile Akçaabat ilçe merkezinin ta-
                                       mamına Işıklar Mahallesi’nden geti-
                                       rilmekte olan içme suyu verilecektir.
                                       İlçe merkezi tümüyle sağlıklı ve ye-
                                       terli içme suyuna kavuşacaktır. Ayrı-
                                       ca proje kapsamında bu yılın sonuna
                                       kadar ihalesini gerçekleştireceğimiz
                                       ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile
                                       Söğütlü Deresi’nden Salacık Mahal-
                                       lesi dahil olan bölgede tüm atık su-
                                       lar biyolojik arıtmaya tabi tutulacak,
                                       deniz ve çevre sağlığı ileri düzeyde
                                       sağlanmış olacak ve Akçaabat’ımız
                                       daha da yaşanılabilir hale gelecek-
                                       tir. Bu projeye büyük destek sağlayan
        Başkan Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel Müdürü           Akçaabat Belediye Başkanımız Sa-
        Recep Köksal’dan proje kapsamında sürdürülen         yın Şefik Türkmen ve çalışma arka-
        çalışmalar hakkında brifing aldı.
                                       daşlarına teşekkür ediyorum ” dedi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13