Page 9 - ARALIK
P. 9

ARALIK 2017 / SAYI: 19                               www.trabzon.bel.tr 9


                                        neler yapıldı?

                                       Proje kapsamında gerçekleştirilen
                                       çalışmalar hakkında da bilgilendir-
                                       mede bulunan Gümrükçüoğlu, “Işık-
                                       lar Mahallesi’ndeki su kaynağına ‘su
                                       alma yapısı’ inşası, 21 km isale hattı
                                       yapımı ve 12.5 km isale hattı yenile-
                                       mesi, yerel izleme sisteminin kurul-
                                       ması, 4 bin m3 kapasiteli su deposu
                                       inşası, 8 bin 700 m3 kapasiteli muh-
                                       telif ebatlarda 11 adet su deposunun
                                       rehabilite edilmesi, günde 18 bin m3
                                       kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin
                                       inşası, 49 km şebeke yenilenmesi ve
                                       11 km şebeke ilave edilmesi, 85 adet
                                       basın kırıcı vananın ve 8 adet pompa-
                                       nın yenilenmesi çalışmalarımız yüz-
                                       de 95 oranında tamamlanmıştır. Yeni
                                       Mahalle’de inşa edeceğimiz ileri bi-
                                       yolojik atık su arıtma tesisinin yapım
                                       ihalesini de inşallah yılsonuna kadar
                                       gerçekleştirerek inşasına başlaya-
                                       cağız. Önemli kısmı sahaya tatbik
                                       edilen bu dev yatırım Akçaabat’ımıza
                                       hayırlı olsun” diye konuştu.

                                       Başkan Gümrükçüoğlu, değerlen-
                                       dirme toplantısının ardından şantiye
                                       sahalarını inceleyerek denetimlerini
                                       sürdürdü.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14