Page 2 - 2017
P. 2
CAK 2017 / SAYI: 8 www.trabzon.bel.tr

TRABZONSPOR, TÜRKİYE’NİN EN MODERN STADYUM VE SPOR TESİSLERİNİN SAHİBİ OLDU

Hayaller gerçek oldu

Trabzonspor’un yeni stadyumu ve yazılı pankart açıldı. Katar ve Türk fet zayidir. Biz gerçekten bu ülkede
spor kompleksi ile Trabzon’da ya- milli marşlarının çalınması ile başla- emeği olanları, taş üstüne taş koyan-
pımı tamamlanan yatırımların açılı- yan törende Kur’an-ı Kerim okundu, ları ödüllendirmesini bilen bir mille-
şı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir tiz. Bunun kadri kıymetini bilmenin
Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh de dua etti. de huzuru içerisindeyiz” dedi ve spor
Tamim Bin Hamed Al Tani ve Bakan- kompleksinin yapımında emeği ge-
larımız tarafından gerçekleştirildi. ŞENOL GÜNEŞ çenlere teşekkür etti.
Trabzonspor’un Akyazı Spor Komplek- SPOR KOMPLEKSİ “Katar Emir’i ile Trabzon’da yüksek
si’nin açılışı için il ve ilçelerden Trab- düzeyli istişare komitesi toplantısı
zon Büyükşehir Belediyesi tarafından Törende konuşan Cumhurbaşkanı- yaptıklarını hatırlatan Erdoğan ko-
ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. mız Recep Tayyip Erdoğan da, Akyazı nuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugüne
Tribünler tamamen dolarken çok sa- Spor Kompleksine Şenol Güneş adı- kadar ne yaptık, bundan sonra ne ya-
yıda taraftar ise stadyuma giremedi. nın verildiğini belirterek, “Şenol Gü- pacağımızı konuştuk ve 15 anlaşmayı
Trabzonspor’un yeni stadının açılış neş kardeşimizle dünya üçüncülüğü imzaladık. Katar’da yapılan ilk top-
törenine katılan tüm taraftarlar için kazandık. Milli takımımızın yıllarca lantıda da 17 imza atmıştık. Bugün-
açılış öncesinde Büyükşehir Beledi- başarılı şekilde kaleciliğini ve kap- de 15 anlaşma imzaladık. Bu 17 an-
yesi tarafından koltuklara 40 bin Türk tanlığını yaptı. Trabzonspor’un o çok laşma yürüyor. Şimdi de bu attığımız
bayrağı bırakıldı. Trabzonspor yöneti- güçlü olduğu dönemlerde kalecisiydi. imzalarla yeni adımlar atıyoruz. Bun-
mi de ayrıca taraftarlara Trabzonspor Arkadaşlarımla yaptığım değerlen- lardan Trabzon’da nasibini alacak.
bayrağı dağıttı. Tribünde, üzerinde ay dirmelerle bizler stadın adını da yine Bugün helikopterle Trabzon’un dağ-
yıldız ve Trabzonspor logosunun yer al- Şenol Güneş yapmaya karar verdik. ları üstünde dolaşırken, o kar dolu
dığı, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ Marifet iltifata tabidir. İltifatsız mari- dağların zenginliğine hayran kaldı,
‘Niye buralarda kayak tesisleri yap-
mıyorsunuz?’ diye sordu. Temenni
ederim ki onlara da kavuşuruz. On-
ların alt yapısını ayrıca yapmamız la-
zım. Onun için oteller yapmaya hazır
olduklarının da müjdesini verdiler.”
   1   2   3   4   5   6   7