Page 3 - 2017
P. 3
K 2017 / SAYI: 8 www.trabzon.bel.tr 3

BU MİLLETİ ASLA BÖLEMEYECEKSİNİZ

Kayseri’de yaşanan bombalı saldırıya hedeflerimize doğru yürümeye de-
ilişkin değerlendirmelerde bulunan vam edeceğiz. Salı günü İstanbul’da
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “Hain, Avrasya Tüneli’nin açılışını yapa-
alçak canlı bomba saldırısı bizim bu- cağız. Denizin altından Avrupa’dan
günkü sevincimizi gölgeledi. Bizim Asya’ya çift katlı tünellerle araçlar
programımız çok daha farklıydı. İşin geçmeye başlayacak. İstediğiniz ka-
eğlence faslını bir kenara koyduk. Bu dar terör estirin. Bu milleti asla bö-
eğlenceleri farklı bir zamanda yapa- lemeyeceksiniz. Ben inanıyorum ki
rız ama bu acımıza gölge düşürme- onlar teröre koştukça benim milletim
yelim. 1.5 yıldır süren yoğun terör birliğe koşacak. Daha güçlü olacağız.
eylemleri sebebiyle sevinçlerimizi Bunlardan tek kişi kalmayıncaya ka-
ağız tadıyla yaşayamıyoruz. Terörün dar devam edeceğiz. Şehitlerimizin
amaçlarında biri ülkemizi ve mille- ve gazilerimizin her biri bu toprakları
timizi asıl çalışmalarından, hedefle- tekrar tekrar vatanımız haline getir-
rinden kopartmak ve kendi kısır gün- me mücadelemizin beratlarıdır. Allah
demine hapsetmektir. Biz bu tuzağa yolunda öldürülenlere ölüler demeyi-
düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi niz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz.
kesintisiz ve kararlı bir şekilde yü- Her bir şehidin hatırası sonsuza dek
rütürken yatırımlarımızı yapmaya, yüreğimizde yaşayacaktır” dedi ve
projelerimizi hayata geçirmeye ve tüm şehitlere rahmet diledi.

AÇILIŞ YAPILDI

Akyazı Stadı’nın açılışı, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
eşi Emine Erdoğan ile Katar Emi-
ri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani
ve bakanların katılımı ile yapılan
kurdele kesimi ile gerçekleştiril-
di. Kurdele kesiminin ardından
havai fişek gösterisi yapıldı.
   1   2   3   4   5   6   7   8