Page 3 - kitap
P. 3

KIYMETLİ
    HEMŞEHRİLERİMİZ

    Trabzon, tarih boyunca gelişmiş uygarlıkların yaşadığı, kültür,
    sanat ve sporda zengin bir yapıya sahip, bulunduğu stratejik
    konum sebebiyle de her dönem bölgenin ticaret ve ulaşım
    merkezi olmuş bir şehirdir.

    Tarihi İpek Yolu üzerinde Karadeniz’in eşsiz güzellikleriyle bir
    tabiat harikası olmasının yanında yüzyıllar boyunca üzerinde
    yaşayan medeniyetlerin şehre bıraktığı kültürel miras ile de tam
    bir açık hava müzesidir. Bu kültürel birikim, Ali Şükrü Bey, Recep
    Yazıcıoğlu, Adnan Kahveci gibi değerli fikir adamı ve siyasetçiyi;
    İbrahim Cudi Efendi, Prof. Dr. Osman Turan, Hamamizade İhsan
    Bey, Mahmut Goloğlu ve ismini burada zikredemediğimiz
    yüzlerce aydını Trabzon’da yetiştirmiştir. Tarihi boyunca Yavuz
    Sultan Selimleri, Kanuni Sultan Süleymanları yetiştiren kadim
    şehzadeler şehri, sosyal ve kültürel açıdan bulunduğu çağa her
    zaman öncülük etmiş; sanata, sanatçıya hak ettiği değeri veren
    medeniyetlerin bahçesi olmuştur.


    Bu yıl düzenlediğimiz dördüncü kitap fuarı ile Medeniyetler
    Bahçesi Şehrimize bir çiçek daha kazandırmak istiyoruz. 90
    yazar 90 yayınevi sloganı ile başlattığımız fuarımızı çok geniş bir
    boyuta taşıdık. Yerel, ulusal ve uluslararası birçok değerli ismin
    ağırlanacağı “4.Trabzon Kitap Fuarını” sanat, edebiyat, kitap
    dolu bir havayı teneffüs edebilmemiz dileğiyle takdim ediyor,
    saygılar sunuyorum.


             Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
              TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
   1   2   3   4   5   6   7   8