Page 5 - 2016 PERFORMANS
P. 5

BAŞKANIN SUNUŞU                  Stratejik Planlama kültürünün bir kurumda benimsenmesinin en önemli şartı
              üst yönetimin stratejik planlama sürecine destek vermesidir.
              Trabzon Büyükşehir Belediyesi Üst Yönetimi, Stratejik Planlama Kültürünün kurumda
              oluşması, kurum çalışanlarını stratejik planlama sürecine inanmaları ve destek
              vermeleri için tüm süreç boyunca desteğini esirgememiş ve stratejik planlamanın
              önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatarak bizzat sürecin
              içinde yer almıştır.


                  İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve
              istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin
              varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz
              bir ön koşuldur.
              Performans Programları izleme faaliyetlerinin temelidir. Zira Performans Programları
              Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturur. Bunun için performans göstergeleri ile  5
              ilgili veriler düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir.


                  Bunun yanı sıra Harcama Birimleri stratejik göstergelerini gerçekleştirebilirlik
              açısından sürekli değerlendirecektir.


                  Belediyemiz vizyonuna ulaşılmasını sağlayacak stratejik planın uygulanması
              sürecinde; başta yöneticiler olmak üzere, tüm kurum çalışanlarının, meclis
              üyelerimizin ve dış paydaşların fikir ve önerileri önemli olacaktır.


                  2016 Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkıda bulunan Çalışma
              Arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve Trabzon Sevdalılarına teşekkür ederim.

                  Saygılarımla


                      Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
                     Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10