Uzungöl Kanalizasyon, Yağmur Suyu Ayrıştırma İnşaatı

Uzungöl’de başlattığımız kapsamlı kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarımızı tamamladık. Bazı noktalarda sızıntı ve yeraltı sularının kanalizasyon hattına karıştığının tespit edilmesi üzerine Trabzon’da ilk kez uygulanan CIPP sistemi ile Uzungöl’ün bin 500 metrelik kanalizasyon hattını rehabilite ettik. Menfezlerin gölle buluştuğu noktalara da file yerleştirilerek göl yüzeyinde oluşan kirliliğin önüne geçtik. Böylece Uzungöl’ü eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla buluşturduk.

• 3.8 km Kanalizasyon Hattı

• 3.6 km Yağmur Suyu Hattı