Arsin İçme Suyu Ve Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı

• 1 Adet Su Alma Yapısı

• 1 Adet Paket Arıtma Tesisi

• 45 Km İsale Hattı

• 8 Adet Yeni Su Deposu

• 2 Adet HES

• 12 Adet Su Deposu Onarımı Yapılacaktır

• 40 Mahallede 34.421 Kişiye Hizmet Verecektir

• İş Kapsamında;

37 Km İçme Suyu İsale Hattı İmalatı Yapılmıştır. Ayrıca 1000 m3’lük Depo, 300 m3’lük ve 200 m3’lük Deponun Betonarme İmalatı Tamamlanmıştır.