Bahçecik Mah Kentsel Dönüşüm Projesi

• 40 Adet Konut

• 11 Adet Dükkan

• Altyapı ve Çevre Düzenlemesi

Devam Eden Çalışmalar Kapsamında;

• 21 Adet Konut ve 7 Adet Dükkan Hak Sahiplerine Verilmiştir.