İmar Plan Değişiklikleri


DOKÜMAN LİSTESİ
1. Maçka İlçesi, Hamsiköy Mahallesi 120 Ada 94-95 Numaralı Parsellere İlişkin 1:5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2019 Tarih Ve 333 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
2. Ortahisar İlçesi Çömelkçi Mahallesinde Daraltılan Kentsel Dönüşüm Alanı Dışında Kalan Alana İlişkin Hazırlanan 1:5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2019 Tarih Ve 343 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
3. Ortahisar İlçesi, 2 Nolu Beşirli Mahallesi 3682 Ada, 3, 4 Numaralı Parseller Ve 3685 Ada, 6 Numaralı Parselin Bulunduğu Alanı Kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İlişkin Trabzon İdare Mahkemesinin 2018/845 Esas Ve 2019/501 Sayılı Kararına İstinaden Parsel Ölçeğinde Düzenlen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 Tarih Ve 351 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
4. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 Tarih Ve 278 Sayılı Kararı İle Onaylanan Ortahisar İlçesi, İnönü Mahallesi 758 Ada 8, 45, 212, 220 Ve 2332 Ada 52 Ve 214 Parselleri Kapsayan Alanda Yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtiraz, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 Tarih Ve 357 Sayılı Kararı İle Değerlendirilmiştir
5. Maçka İlçesi Güney Mahallesi 110 Ada, 10-12-18-21-27 Nolu Parselde Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım Aş Tarafından Yapılması Düşünülen Cng (Doğalgaz) Depolama Alanı Ve Doğal Gaz İletim Hattına İlişkin 1:5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1:1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 374 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
6. Maçka İlçesi Güney Mahallesi 110 Ada, 10-12-18-21-27 Nolu Parselde Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım Aş Tarafından Yapılması Düşünülen Cng (Doğalgaz) Depolama Alanı Ve Doğal Gaz İletim Hattına İlişkin 1:5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1:1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 374 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
7. 1/50.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri Revizyonu Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 375 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
8. Akçaabat İlçesi, Mersin Mahallesi, 214 Ada, 56, 57, 58 Numaralı Parsellere İlişkin 1:5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 376 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
9. Ortahisar İlçesi Yalıncak/Merkez Mahallesinden Geçen Trabzon Karadeniz Sahil Yolu Dünya Ticaret Merkezi Köprülü Kavşağı Ve Bağlantı Yolları Güney Çevre Yolu Doğu Kavşağı Arası (159 Ada 1 Parseli Etkileyen) Ek Kamulaştırma Planına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 379 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
10. Maçka İlçesi Çıralı Mahallesinde Yer Alan 101 Ada, 29 Numaralı Parsele İlişkin 1:5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 380 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır.
11. (1) Akçaabat Düzköy İl Yolu (Km:13+560.00-14+876.00) Arası, Köy Bağlantı Yolu (Km:0+018.00-0+161.54) Arasındaki Ek Kamulaştırma Sınırının İmar Planına İşlenmesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 381 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
11. (2) Akçaabat Düzköy İl Yolu (Km:13+560.00-14+876.00) Arası, Köy Bağlantı Yolu (Km:0+018.00-0+161.54) Arasındaki Ek Kamulaştırma Sınırının İmar Planına İşlenmesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 381 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır
12. Akçaabat Düzköy İl Yolu (Km:13+560.00-14+876.00) Arası, Köy Bağlantı Yolu (Km:0+018.00-0+161.54) Arasındaki Ek Kamulaştırma Sınırının İmar Planına İşlenmesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 Tarih Ve 381 Sayılı Kararı İle Onaylanmıştır