Çömlekçi Kentsel Dönüşümü

Toplam Tapu Alanı (m2) Toplam İcmal Bedeli (TL) Toplam Bina Sayısı
71.732 351.488.389 TL 458
Kamulaştırılan Alan (m2) Toplam Ödenen Bedel (TL) Anlaşma Sağlanan Bina Sayısı
48.059 208.000.000 TL 233
Kamulaştırılan Alan (%) Toplam Ödenen Bedel (%) Yıkılan Bina Sayısı
%67 %59 201

 

  • Kamulaştırması tamamlanan 1. etabın kentsel tasarım projesi hazırlanmaktadır.