BASIN AÇIKLAMASI

İlimizde yayın yapan Karadeniz’den Günebakış Gazetesinin 29 Haziran 2022 tarihli nüshasında, “Adrese Teslim Bir İhale Daha” başlığıyla bir haber yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, daha önce bir başka partide siyaset yapan, 2019 mahalli idareler seçimlerinden sonra meclis üyesi olarak seçildiği partiden ayrılan ve halen bağımsız meclis üyesi olan Davut Çakıroğlu’nun,  belediyemiz ve hükümetimiz aleyhine olan her türlü gerçek dışı açıklamaları Günebakış Gazetesi tarafından maksatlı olarak haber yapılmaktadır.  

Gerek başlığı, gerekse içeriği itibarıyla gerçekleri çarpıtıp belediyemiz aleyhine olumsuz algı oluşturmayı hedefleyen mezkûr haberle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zorunlu görülmüştür.

1. Belediyemizin 1 yıllık yakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla 02.06.2022 tarihinde “MOTORİN (DİĞER/KATKILI)-ADBLUE VE OTTS İLE YAKIT ALIMI İŞİ” belediyemiz tarafından açık ihale usulüyle ihale edilmiştir. 

2. Yapılan bu açık ihaleye teklif veren olmamış ve ihale bu nedenle tamamlanamamıştır.  

3. Aynı işin tekrar açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmesi minimum 2 aylık bir süre gerektirdiğinden, yeni ihale yapılıp sonuçlandırılana kadar belediyemizin ihtiyaç duyduğu yakıt, bir başka ihale yöntemi olan pazarlık usulüyle gerçekleştirilmiş ve belediyemizin 3 aylık yakıt ihtiyacı karşılanarak, ulaşım hizmetlerinde yaşanabilecek bir olumsuzluğa mani olunmuştur.

4. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (a) bendi “Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması” halinde pazarlık usulüyle ihale yapılmasına izin vermektedir. Yine aynı maddenin (b) bendi de “…idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda pazarlık usulüyle ihale yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

5. Gerek yapılan açık ihaleye katılım olmaması, gerekse ihaleye teklif verilmemesinin idarenin öngörebileceği bir durum olmaması nedenleriyle idarenin yeni açık ihale yapılana kadar, 3 aylık acil ihtiyacını pazarlık usulü ihale yöntemiyle karşılaması, bütünüyle mevzuata ve yerleşik kurum uygulamalarına uygundur. Ayrıca yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak yakıtın temini için de belediyemizce açık ihale işlemleri devam etmektedir.

6. Durum böyleyken, belediyemizin bir meclis üyesinin belediyeden hiç bilgi sorma ihtiyacı duymadan böyle bir açıklama yapması, belediyemiz aleyhine haber yapmayı vazife edinen malum gazetenin de bu gerçek dışı açıklamayı yayınlaması iyi niyetten uzak olup, belediyemizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakmayı amaçlamaktadır.

7. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan şehir tarihinin en büyük yerel hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan da geçmişten beri şehrin gelişiminin önünde engel olan, şehrin kurumlarının enerjisini boşa harcatan, sorumluluğu olmaksızın yetki kullanmayı ve kurumları yönetmeyi alışkanlık haline getirmiş fiili güç odaklarıyla da mücadelesine kararlı bir şekilde devam edecektir.  

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

 

 

TARİH : 29.06.2022