ETİK KOMİSYONU

Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Genel Sekreterlik Makamının 14/09/2023 tarih ve E.963 sayılı olurlarıyla Etik Komisyonu kurulmuştur.

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ:

BAŞKAN
Gürkan ÜÇÜNCÜ (Genel Sekreter)
Tel:+90 (462) 224 61 61
e-mail: info@trabzon.bel.tr

ÜYE
Nazmi ÖZTÜRK (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı)
Tel:+90 (462) 224 61 61
e-mail: info@trabzon.bel.tr

ÜYE
Recai YETİM (1. Hukuk Müşaviri)
Tel:+90 (462) 224 61 61
e-mail: info@trabzon.bel.tr

GÖREVLER:

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.

FAALİYETLER:

 • Kurumumuza yapılan ihbar, şikayet ve başvurular incelenmekte, disiplin kurulu kararları izlenmekte, ihbar ve şikayetlerin gereği yapılıp yapılmadığı konusu takip edilmektedir.
 • Etik kültürün geliştirilmesi ve bu bilincin pekiştirilmesi amacıyla, Kurumumuz personeline periyodik dönemlerde verilen hizmet içi eğitim programlarında, etik ilkelere yer verilmesi planlanmaktadır.

ETİK İLKELERİ:

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma