Ölçü Tartı Muayeneleri

Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memurluğu

 
Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayene işlemleri
       Amaç:
Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamak.
Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneleri için ilgililerce sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar Trabzon Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna                Beyanname verilmesi gerekmektedir.
Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.
Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanan kişiye, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15'inci maddesi hükmü gereği idari para cezası uygulanmakta olup ayrıca bu durumundaki ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmektedir.
Bu nedenle damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerini kullanmayınız, damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgası yapılmalıdır.
Periyodik muayenesi yapılan ölçü ve tartı aletine Damga yeri var ise Damga yapılır. Damga yeri olmayan ve damgası yapılan ölçü ve tartı aletlerine damgası ve periyodik muayenesi yapıldığına dair belge verilir. Bu belge her denetimde denetimi yapan denetçiye ibraz edilir.
Trabzon Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memurluğu tarafından periyodik muayenesi yapılacak Ölçü ve Tartı Aletleri:
Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg' a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dâhil) mekanik tartı aletlerinden;


       1) Masa terazileri,
       2) Asma teraziler,
       3) Tek kollu kantarlar,
       4) İbreli teraziler


maksimum kapasitesi 2000 kg' a kadar (2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerinin periyodik muayene süreleri de iki yıl olup, bu muayenelerin yaptırılması için Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir.
Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.