Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik
AYKOME Yönetmeliği
Ticari Otopark Yönetmeliği
Baca Ve Yağlı Kanal Temizleme Denetim Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
İlan, Reklam Ve Tabela Yönetmeliği
Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
Zabıta Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Sosyal Hizmetler Yardım Esasları Yönetmeliği
J Plakalı Öğrenci Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği
Ödül Yönetmeliği
Çocuk Meclisi Yönetmeliği
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Taksi, Taksi Dolmuş, Dolmuş, Minibüs Ve S Plakalı Hatlı Araçlar Toplu Taşıma Yönetmeliği
Emir Ve Yasakları Yönetmeliği
Kent Estetik Yönetmeliği
Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Cadde Ve Sokak İsimleri Yönetmeliği-2016(Bilgi İşl.D.B.)
Toplu Taşıma Araçları İle Özel Halk Otobüsleri Çalışma Ve Seyrüsefer Yönetmeliği
Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği Ek
Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliği
Büyükşehir Gönüllü Katılım Yönetmeliği
1.Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
Kültür Kurulu Yönetmeliği
Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
UKOME Yönetmeliği
Elektronik Haberleşme Yönetmeliği
Gençlik Meclisi Yönetmeliği
Görevde Yükselme Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Yönetmelik
Memur, Sözleşmeli Personel İzin Yönetmeliği
Temsil Ağırlama Tören Giderleri Yönetmeliği
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik