Kardeş Şehirler


        Trabzon’un tarihi birikimine dayanarak etkin bir dış ilişki izlemesi, dışa açılan ve gelişen Trabzon tasavvurunun temel unsurlarından birisidir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kafkaslardan Balkanlara ve Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada kültür ve diplomatik alanda kardeş şehir ilişkileri ile etkin bir rol üstlenmektedir. Küresel yerellikte Trabzon şehrini tanıtmak için yapılan faaliyetler aynı zamanda Türkiye’yi tanıtmak için yapılan şayanı hayret sorumluluğun yanında diplomatik çalışmadır. Trabzon şehri için son süreçte meydana gelen gelişmeler kendine özgü Trabzon hikayesinin doğmakta olduğunu göstermektedir. Bir devletin insanlarının yaşam biçimini en iyi şekilde ifade eden kültür kavramını diplomasi içerisine alan kültür diplomasisi; fikirlerin, düşüncelerin, dünya görüşünün, yaşam tarzının, estetik anlayışının, zevklerin ve tatların paylaşımı suretiyle kendini doğru ifade etme ve muhatabını da doğru tanıma yolu olarak toplumlar arasında karşılıklı etkileşimin aracı olduğu kadar toplumsal değişim ve dönüşümün de katalizörüdür. Ayrıca kurulan iletişim ve çalışma alanları ile halklar arasında karşılıklı saygı ve güven tesis edildiği gibi yeni fikirlerin ve metotların da benimsenmesi sağlanır. Devletlerin iç ve dış politikaları gözetilerek gerçekleştirilen kültürel ve proje odaklı olan kardeş şehir ilişkileri kültürel diplomasinin yerel ayağını oluşturmaktadır. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yapılan, içeriği protokolle belirlenen kardeş şehir işbirlikleri ve projeleri halkların yakınlaşmasını ve bölgesel dostlukların gelişmesini sağlamaktadır. Tarihi çok eski yıllara dayanan, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, jeo-ekonomik ve jeo-stratejik alanda Türkiye ve dünya siyasetinde önemli yeri olan, tarihi mirası ve tarihi hafızası oldukça güçlü olan Trabzon’u dünyaya tanıtmak; kültür, spor, folklor ve diğer alanlarda işbirliği yapmak, ortak sorunlara ortak çözümler üretebilmek amacıyla kardeş şehir ilişkileri geliştirilmiş ve Büyükşehir Belediyemizin diplomatik sahnede yerini alması sağlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Trabzon  Büyükşehir Belediyesi şuan 10 şehir ile kardeş şehir protokolü/anlaşması imzalamıştır.

"KARDEŞ ŞEHİRLER" PROTOKOLÜ İMZALANAN ŞEHİRLER

 

Soçi (Rusya)19 Ağustos 1991 tarihinde protokol imzalanmıştır. 

 

Rizhao (Çin)23 Aralık 1991 tarihinde protokol imzalanmıştır.   

 

Zigetvar (Macaristan)  18 Mayıs 1998 tarihinde protokol imzalanmıştır.                                                              

 

Batum (Gürcistan) 20 Nisan 2000 tarihinde protokol imzalanmıştır.                                         

 

Reşt (İran)     13 Temmuz 2000 tarihinde protokol imzalanmıştır.   

 

Zencan (İran) 13 Kasım 2001 tarihinde protokol imzalanmıştır.        

 

Travnik (Bosna Hersek)  19 Eylül 2005 tarihinde protokol imzalanmıştır.                                                                         

 

Gabes (Tunus) 06 Haziran 2013 tarihinde protokol imzalanmıştır.            

 

Dortmund (Almanya) 01 Haziran 2014 tarihinde protokol imzalanmıştır.                                                   

 

Bişkek (Kırgızistan) 03 Eylül 2014 tarihinde protokol imzalanmıştır.                                               

 

Kahramanmaraş(Türkiye)21 Ekim 2021 tarihinde protokol imzalanmıştır.