Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı

Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında Trabzon'un gelecek ulaşımını belirlemek için Hanehalkı Ulaşım Anketi Çalışmaları başlıyor!

Anket çalışmaları süreci boyunca anket ekibimiz sizleri ziyaret ederek fikirlerinizi alacak; ulaşım konusundaki alışkanlıklarınız, yaşadığınız sorunlar ve önerileriniz toplanarak kentin gelecek ulaşımının şekillenmesinde rol oynayacak. Hanehalkı Ulaşım Anketlerine destek verin, Trabzon ulaşımının geleceğinde sizin de payınız olsun!

Detaylı bilgi için TİKOM’un 153 numaralı hattını arayabilirsiniz.


Within the scope of Sustainable Urban Transport Plan for Transport, Household Transport Survey Studies are starting to determine the future transport of Trabzon!

During the survey process, our survey team will visit you and get your opinions; your habits, problems and suggestions on transport will be collected and will play a role in shaping the future transport of the city. Support the Household Transport Surveys, have your share in the future of Trabzon transport!

For detailed information, you can call TIKOM's 153 number line.