Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi / Hes

37 milyon yatırım bedelli Esiroğlu İçmesuyu ve Arıtma Tesisi’nde belediyemiz kendi elektriğini üretiyor. Aylık17 gigawatt elektrik üreten tesisimizle birlikte aylık 2 milyon TL, yıllık ise 24 milyon TL belediyemize kaynak oluşturduk. Ayrıca tamamlanan 5 adet ısı pompası ile ısınmada kullanılan fuel oil sisteminden ve buna bağlı karbon salınımından şehrimizi kurtardık. Isı pompaları sistemiyle ise yıllık 600 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca tesiste pasif olan ozonlama sistemini de aktif hale getirerek şehrin içme suyu kalitesini artırdık.