Of Cumapazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi

• Çökeltim Havuzunun Tadilatı,

• İdari Binanın Yıkılması

• 200 m3 Betonarme Depo

• Manevra Odası

• Mekanik Ekipman Montajı

• Elektrik İşleri Tamamlanmıştır.