Yomra İçme Suyu Arıtma Tesisi

Yomra’nın Kayabaşı Mahallesi’ndeki Yomra İçme suyu Arıtma Tesisi’ni bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından hizmete aldık. Tesiste tam otomasyon sistemine geçilirken, kimyasal arıtma sayesinde eskiye oranla 10 kat daha kaliteli suyu vatandaşlarımızla buluşturduk.

• Tesisin Tadilatı,

• Bütün Mekanik Teçhizatın Yenilenmesi,

• Geri Yıkama Sistemi ve Otomasyon Sistemi Kurulmuştur.