Uzun Sokak Cephe Sağlıklaştırma

• Toplam 65 Adet Bina

• 6 Adet Binada Cephe Temizliği

• 5 Adet Mevcut Alüminyum Kompozit Kaplama Üzeri Boya

• 2 Adet Dokunulmayacak Tescilli Yapı

• 6 Adet Boyanacak Tescilli Yapı

• 46 Adet Bina Mantolama Üzeri Boya 

Galeri