Uzungöl Atık Su Arıtma Tesisi Revizyonu

• Atık Su Artıma Tesisinde Revizyon Çalışmalarına Başlanılmıştır.

• Mevcut Atık Su Arıtma Tesisinin Faaliyete Alınması Hedeflenmektedir.