Bulak Yerleşkesi

• Makina İkmal Bakım ve Onarım İdari Binası

• Depo

• Atölye Binaları

• Merkezi Bakım Onarım Binaları